ลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Features)

รูปแบบของสีที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าที่จะนำไปใช้งาน เพราะแต่ละรูปแบบมีคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป แบ่งรูปแบบการผลิตได้ 3 ประเภทดังนี้

  1. สีผง (Pigment)
  2. สีเม็ด (Masterbatch or Plastic Color Concentrate)
  3. สีเม็ดตัด (Pre-colored Compound)

 

สีผง (Pigment)

พิกเมนท์ จะมีลักษณะเป็นผงสี ซึ่งสีลักษณะการใช้งานประเภทนี้ มีข้อจำกัดในเรื่องของการฟุ้งกระจาย และ ทำให้บริเวณข้างเคียงต้องเจอกับละอองของสีไปด้วย แต่ช่วยประหยัดต้นทุนได้มากที่สุด ถ้าผู้ใช้มีความระมัดระวัง และมีเทคนิคที่ถูกต้องในกระบวนการผสมสี

สีเม็ด (Masterbatch or Plastic Color Concentrate)

สีมาสเตอร์แบทช์ หรือ สีเม็ด สามารถช่วยแก้ปัญหาจากการฟุ้งกระจายของสีได้เป็นอย่างดี ใช้สะดวก และลดความล่าช้าในการทางานที่ต้องใช้ความระวังในการผสมสีจากสีประเภทผง

สีเม็ดตัด (Pre-colored Compound)

การทำสีในรูปแบบนี้ จะช่วยลดภาระการทำงาน และลดขั้นตอนการทำงานของท่าน เพราะลูกค้าสามารถนำสีคอมปาวด์ที่ท่านสั่งทำนี้ ขึ้นรูปได้ทันที