บริการ (Services)

ให้บริการจับสี เทียบสี สำหรับงานขึ้นรูปพลาสติก รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในด้านการผลิต รวมถึงการให้คำแนะนำทางเทคนิค และบริการแก้ ปรับสี สำหรับงานเร่งด่วนที่เป็นกรณีพิเศษให้แก่ลูกค้าในสถานที่ผลิตงานของลูกค้า ทั้งนี้ทีมงานบริษัทของเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะมอบความไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของท่านในเร็ววัน และตลอดไป

ระยะเวลาในการจับสีเทียบสี

อยู่ระหว่าง 1-7 วัน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และ กระบวนการผลิต

การจับสี เทียบสี (Color Matching)

บริการจับสีเทียบสี ถือเป็นบริการหลักของเรา อันเนื่องจากจุดมุ่งหมายของเรา คือการสร้างสีสันของงานพลาสติก ตามเงื่อนไข ความต้องการของลูกค้า ดังนั้น การจับสีเทียบสี จึงเป็นการค้นหา ทดสอบ และ ทดลอง เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่มีร่วมกัน

ระยะเวลาการส่งมอบ (LEAD TIME)

  • สีผง Powder color mixed ~2 วัน
  • สีเม็ด Custom Color Masterbatches ~3 วัน
  • สีคอมปาวด์ Pre-Colored Compounds ~5 วัน